Stichtingsbureau

Wat doet het stichtingsbureau
Het stichtingsbureau is het uitvoerend orgaan van de stichting met als hoofdtaken:
  • algemeen management
  • bestuursondersteuning
  • beleidsvoorbereiding
  • secretariaat
  • financieel management en beheer
  • communicatie
  • gegevensbeheer
Wie werken er bij het stichtingsbureau
De werkzaamheden zijn uitbesteed aan PAM Organisatieondersteuning, Paméla Zeylstra (manager en backoffice). Verder worden er ad hoc specialisten ingehuurd.

Het stichtingsbureau is telefonisch op werkdagen te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (026) 351 82 45. 


Bedrijventerreinen

RijnPark

RijnPark

RijnPark (30 ha) ligt in een overgangsgebied wonen-werken en verkeert in een transitiefase

IJsseloord 1

IJsseloord 1

IJsseloord 1 (15 ha) kent een gemengde bedrijvigheid, met de nadruk op automotive

Het Broek

Het Broek

Het Broek (40 ha) is het grootste open bedrijventerrein van Arnhem, met accent op de maakindustrie

Rijkerswoerd

Rijkerswoerd

Rijkerswoerd (15,5 ha) kent een gemengde bedrijvigheid met een aantal publieksgerichte functies

De Overmaat

De Overmaat

De Overmaat (15 ha) heeft een gemengd karakter: automotive, installatiesector, middelgrote retail

Bakenhof

Bakenhof

Bakenhof is met 5,5 ha het kleinste open bedrijventerrein, met grote duurzaamheidsambities