Bedrijventerrein Contactgroepen

Wat doet de Bedrijventerrein Contactgroep (BC)
De BC is 'oog en oor' van de stichting én de bedrijven op de bedrijventerreinen. Ieder terrein heeft of krijgt zijn eigen BC. De BC zorgt voor de voeding en de regie van collectieve activiteiten en projecten. Immers, de bedrijven kunnen zelf het beste beoordelen waar knelpunten of kansen liggen. 

Wie neemt deel aan een Bedrijventerrein Contactgroep (BC)
De BC bestaat uit ondernemers en vastgoedeigenaren. Het stichtingsbureau ondersteunt de BC en betrekt ad hoc anderen erbij, bijvoorbeeld de gemeente.

Vergaderingen Bedrijventerrein Contactgroep
De BC's vergaderen gemiddeld vier keer per jaar. De vergaderingen verlopen to-the-point en oplossingsgericht over concrete problematiek en vraagstukken. Het kost dus relatief weinig tijd en levert veel op!

In het document 'organisatie en activiteiten Bedrijventerrein Contactgroep' zijn de taken en bevoegdheden van de Bedrijventerrein Contactgroep vastgelegd. De activiteiten en leden van de Bedrijventerrein Contactgroep vindt u op de pagina's over het betreffende bedrijventerrein.


Bedrijventerreinen

RijnPark

RijnPark

RijnPark (30 ha) ligt in een overgangsgebied wonen-werken en verkeert in een transitiefase

IJsseloord 1

IJsseloord 1

IJsseloord 1 (15 ha) kent een gemengde bedrijvigheid, met de nadruk op automotive

Het Broek

Het Broek

Het Broek (40 ha) is het grootste open bedrijventerrein van Arnhem, met accent op de maakindustrie

Rijkerswoerd

Rijkerswoerd

Rijkerswoerd (15,5 ha) kent een gemengde bedrijvigheid met een aantal publieksgerichte functies

De Overmaat

De Overmaat

De Overmaat (15 ha) heeft een gemengd karakter: automotive, installatiesector, middelgrote retail

Bakenhof

Bakenhof

Bakenhof is met 5,5 ha het kleinste open bedrijventerrein, met grote duurzaamheidsambities