Wat doet de stichting

Kwaliteitsverbetering open Arnhemse bedrijventerreinen
StAB, Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen, zorgt voor de kwaliteitsverbetering op de open Arnhemse bedrijventerreinen door:

  • bedrijven bij elkaar te brengen;
  • ​business-to-business contacten te stimuleren; 
  • intermediair te zijn tussen de bedrijven en de regionale overheid voor zaken die het collectief belang van het bedrijventerrein aangaan;
  • collectieve projecten te initiëren die voordeel opleveren.

Wat bepaalt de kwaliteit van het bedrijventerrein?
Zaken als collectieve beveiliging, veiligheid, algemene bodemkwaliteit, beheer en inrichting van het bedrijventerrein, duurzaam werken en bouwen, bereikbaarheid en mobiliteit, energiebeheer, aansluiting op glasvezel, ruimtelijke ontwikkelingen etc. Voorbeelden van waar de stichting zich samen met u voor inzet.

Welke terreinen gaat het om
Het werkterrein van StAB beperkt zich tot de open Arnhemse bedrijventerreinen:

  • Het Broek
  • Rijnpark (voorheen Westervoortsedijk)
  • IJsseloord 1
  • Bakenhof
  • De Overmaat
  • Rijkerswoerd
In totaal gaat het om zo'n 600 bedrijven en 300 vastgoedeigenaren.


Voor ondernemers, door ondernemers
Actieve en directe betrokkenheid van de ondernemers is onontbeerlijk. Dit krijgt vorm in bedrijvenbijeenkomsten en Bedrijventerrein Contactgroepen. Specifieke informatie over uw terrein vindt u bij de bedrijventerreinen.

Financiering StAB
De algemene stichtingsactiviteiten worden gesubsidieerd uit het Ondernemersfonds en donaties van bedrijven en vastgoedeigenaren op de open bedrijventerreinen. In het jaarverslag wordt ieder jaar rekening en verantwoording afgelegd.

Beleids- en jaarplan
Plannen, projecten en activiteiten zijn vastgelegd in:


Bedrijventerreinen

RijnPark

RijnPark

RijnPark (30 ha) ligt in een overgangsgebied wonen-werken en verkeert in een transitiefase

IJsseloord 1

IJsseloord 1

IJsseloord 1 (15 ha) kent een gemengde bedrijvigheid, met de nadruk op automotive

Het Broek

Het Broek

Het Broek (40 ha) is het grootste open bedrijventerrein van Arnhem, met accent op de maakindustrie

Rijkerswoerd

Rijkerswoerd

Rijkerswoerd (15,5 ha) kent een gemengde bedrijvigheid met een aantal publieksgerichte functies

De Overmaat

De Overmaat

De Overmaat (15 ha) heeft een gemengd karakter: automotive, installatiesector, middelgrote retail

Bakenhof

Bakenhof

Bakenhof is met 5,5 ha het kleinste open bedrijventerrein, met grote duurzaamheidsambities