Tarieven

Wat kost deelname aan de collectieve surveillance in 2016?
De kosten van deelname aan de collectieve surveillance zijn voor 2016 met 2,78% geïndexeerd en bedragen (exclusief BTW) voor 2016:
  • pakket CS € 630,00 per jaar (€ 52,50 per maand)
  • pakket CS met alarmopvolging € 786,00 per jaar (€ 65,50 per maand)
Voor kleine bedrijven / zelfstandigen is er een instaptarief van € 472,00 per jaar.

Kosten alarmafhandeling
Indien een deelnemer de alarmafhandeling tijdens de uren van het collectief door Securitas laat verzorgen, kost dit per keer € 47,15 en bij langer dan een uur werk € 36,50 per half uur meer.

Kosten bedrijfspanden met meer dan vijf voordeurdelers
De jaarbijdrage voor bedrijfspanden (ondernemerscentra etc.) met meer dan vijf voordeurdelers (onderhuurders) bedragen € 1.260,00 per jaar (€ 105,00 per maand) en voor bedrijfsverzamelgebouw met alarmopvolging € 1.572,00 per jaar (€ 131,00 per maand).

Aanvullende beveiligingsdiensten met korting
Als deelnemer van de collectieve surveillance kunt u ook aanvullende beveiligingdiensten afnemen. Securitas verleent dan 15% korting op de geldende ‘listprijzen’. Aanvullende diensten zijn bijvoorbeeld meldkamerdiensten, openen/sluiten van het pand en terreincontroles. 

Met wie gaat u een overeenkomst aan?
Tussen de Stichting Arnhemse Bedrijventerrein (StAB) en de beveiligingsorganisatie (Securitas) is een raamovereenkomst van toepassing. Het deelnemende bedrijf en de beveiligingsorganisatie gaan een deelovereenkomst aan (volgens een bepaald model), die valt onder de raamovereenkomst. Conform de raamovereenkomst loopt de deelovereenkomst van het moment van aangaan (=1ste dag eerstvolgende maand) t/m 31 december en wordt stilzwijgend per jaar verlengd voor de duur van 12 maanden. Opzegging dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar.

Voorbeeld van deelovereenkomst zonder alarmopvolging
Voorbeeld van deelovereenkomst met alarmopvolging
Voorbeeld van de raamovereenkomst