Collectieve Surveillance

Samen sterk voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein
In Arnhem zijn de bedrijventerreinen Rijnpark, Het Broek, IJsseloord 1, Bakenhof, De Overmaat en Rijkerswoerd zogenaamde 'open' bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen kennen geen eigen beheer- of parkmanagementorganisatie, zoals Kleefse Waard of IJsseloord 2. Op de open bedrijventerreinen zet Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) zich, samen met de gevestigde bedrijven en vastgoedeigenaren in voor een kwalitatief hoogwaardige omgeving, voor zover dat geen taak van de gemeente is.

Collectieve zorg voor bedrijventerrein, individuele beveiliging
Bedrijven hechten belang aan collectieve aanpak voor een veilig, schoon en heel bedrijventerrein. Begin 2016 is ca 20% van de bedrijven aangesloten bij de door StAB georganiseerde collectieve surveillance. Een positieve uitstraling van de omgeving is belangrijk. De beveiliging van bedrijfspanden geschiedt met korting op individuele basis, onder het mantelcontract dat StAB heeft afgesloten met de beveiliger.

Securitas Beveiliging, gevestigd aan de Mercatorweg, voert de collectieve surveillance uit.
Ga naar dienstenpakket voor een beschrijving van wat er concreet wordt gedaan als u deelnemer bent.


Bedrijventerreinen

RijnPark

RijnPark

RijnPark (30 ha) ligt in een overgangsgebied wonen-werken en verkeert in een transitiefase

IJsseloord 1

IJsseloord 1

IJsseloord 1 (15 ha) kent een gemengde bedrijvigheid, met de nadruk op automotive

Het Broek

Het Broek

Het Broek (40 ha) is het grootste open bedrijventerrein van Arnhem, met accent op de maakindustrie

Rijkerswoerd

Rijkerswoerd

Rijkerswoerd (15,5 ha) kent een gemengde bedrijvigheid met een aantal publieksgerichte functies

De Overmaat

De Overmaat

De Overmaat (15 ha) heeft een gemengd karakter: automotive, installatiesector, middelgrote retail

Bakenhof

Bakenhof

Bakenhof is met 5,5 ha het kleinste open bedrijventerrein, met grote duurzaamheidsambities