Karakteristiek en bestemmingsplan

Karakteristiek
Door de diverse grootschalige herontwikkelingen in de afgelopen decennia heeft bedrijventerrein RijnPark een totaal ander karakter gekregen. Grootschalige zware industrie heeft plaats gemaakt voor kantoren, detailhandel en (innovatieve) kleinschalige industrie en zakelijke dienstverlening in bedrijfsverzamelgebouwen. Het bedrijventerrein RijnPark is daarmee een natuurlijk overgangsgebied geworden tussen een zich oostwaarts uitbreidend stadscentrum met woningen en de bedrijventerreinen Het Broek en Kleefse Waard met een meer industriële uitstraling. De Nieuwe Haven en de Rijn ten zuiden van het bedrijventerrein vormen een sterk beeldbepalend element met de Westervoortsedijk als belangrijke toegangspoort naar de stad.

Aan de noord-noordoostzijde begrenst De Boulevard Heuvelink en het spooremplacement het terrein. In het westen wordt het gebied begrensd door de John Frostbrug, aan de zuidzijde door de Rijn en aan de noordzijde vormt de Dr. C. Lelyweg de grens van het bedrijventerrein. Op het bedrijventerrein zijn zo'n 135 bedrijven gevestigd.

Bestemmingsplannen
Voor het bedrijventerrein zijn twee nieuwe bestemmingsplannen in ontwikkeling. Het vigerend bestemmingsplan 'Westervoortsedijk' dateert van 1998. Voor het inzien van het bestemmingsplan volgt u deze link en geeft in het zoekveld uw adres in. Bestemmingen en aanduidingen worden pas zichtbaar als er wordt ingezoomd op een klein gebied. Door met de linker muisknop in de kaart te klikken, wordt informatie zichtbaar en kunnen de voorschriften en regels bij de bestemmingen gelezen worden.