Wat er al is bereikt

Verbetering parkeersituatie openbare weg
Vanaf de start van de Bedrijventerrein Contactgroep in 2011 heeft de parkeeroverlast op het bedrijventerrein prioriteit gehad. In overleg met de gemeente, de BC en de bedrijven is een plan gemaakt voor een betere parkeersituatie, die de verkeersveiligheid verbetert en overlast vermindert. In 2012 zijn de markeringen voor parkeervakken en laad- en losplaatsen aangebracht. Alle ondernemers op het bedrijventerrein ervaren het als een verademing.

Verkeersonderzoek
In 2014 is een verkeersonderzoek uitgevoerd in opdracht van StAB en de gemeente Arnhem. Aanleiding voor het onderzoek was:
  • de resterende parkeerproblematiek, ondanks de verbeteringen door aangebrachte parkeervakbelijning;
  • de verkeersdruk rond de ontsluiting van het bedrijventerrein op de Marga Klompélaan.
Voor zowel de parkeerdruk als de ontsluitingsproblemen kon de gemeente de ingrijpende en kostbare maatregelen op basis van de onderzoeksresultaten niet legitimeren. Door de gemeente eenvoudig door te voeren parkeerverbeteringen zijn wel uitgevoerd.

Bewegwijzering
Tegelijk met De Overmaat is op het bedrijventerrein bewegwijzering gerealiseerd. Op 8 februari 2012 is de bewegwijzering officieel met een feestelijk tintje in gebruik genomen. In de slipstream van de terreinbewegwijzering heeft de gemeente er voor gezorgd dat op verzoek van de bedrijven de vermelding van de bedrijventerreinen Rijkerswoerd en De Overmaat op de verwijzingsborden van de hoofd aanrijroutes aangepast.

Bedrijfsbezoeken
In 2013 heeft het stichtingsbureau de meeste bedrijven op Rijkerswoerd bezocht. De bedrijven is gevraagd naar plannen op hun bedrijfslocatie, wensen ten aanzien van de omgeving en belangstelling voor collectieve zaken als glasvezel, energie, zonnepanelen en surveillance. 

Schoonmaakdag
Op bedrijventerrein Rijkerswoerd is het initiatief ontstaan om op één dag met zoveel mogelijk ondernemers het bedrijventerrein zwerfafvalvrij te maken. Dit initiatief is ook door de andere StAB bedrijventerreinen overgenomen. In totaal is er 1.100 kg zwerfvuil ingezameld. De saamhorigheid was groot en deelnemers waren enthousiast over de sfeer en het resultaat.

Problematiek hangjongeren
De toenemende overlast van hangjongeren op Rijkerswoerd is een continu punt van aandacht van de Bedrijventerrein Contactgroep. Specifieke aandacht hiervoor door de wijkagent en Securitas zorgt ervoor dat de problematiek zich heeft gestabiliseerd. Ondernemers wordt wel gevraagd er melding van te blijven maken via het meldingenformulier.

Pilot camerabewaking
In 2015 zijn de bedrijven opgeroepen mee te doen aan een pilot camerabewaking op het bedrijventerrein. De positieve reacties hebben ertoe geleid dat subsidieaanvragen bij het Fonds Veilig Ondernemen van de gemeente Arnhem konden worden ingediend. Wat wij niet wisten is dat gelijktijdig door de gemeente werd gewerkt aan een nieuw beleidskader voor privacyvraagstukken. Begin juni heeft de gemeenteraad besloten dat het beleid voor het vastleggen van data ‘nee, tenzij’ is. Daarmee werd het cameraproject een ‘mission impossible’ en is het voortijdig beëindigd.