Rijkerswoerd

Actuele informatie

Hier vindt u informatie over bedrijventerrein Rijkerswoerd. Wilt u weten wat er de afgelopen jaren allemaal al gerealiseerd is? Ga dan naar 'wat er al is bereikt'.

Vorig jaar is een organisatorische samenwerking aangegaan met bedrijventerrein De Overmaat. Logisch, de terreinen liggen dicht bij elkaar en veel van de problematiek speelt op beide terreinen. Natuurlijk blijven De Overmaat en Rijkerswoerd wel zelfstandige bedrijventerreinen. 

Voor 2016 is door de Bedrijventerrein Contactgroep een aantal activiteiten gepland.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
  • verduidelijking bewegwijzering op de Burgmeester Matsersingel en Marga Klompélaan naar het CBR
  • vervanging openbare verlichting door LED-lampen
  • stimuleren handhaving parkeerstructuur
Aanzien bedrijventerrein
  • verbetering openbaar groen en bepalen gewenst beeld bedrijventerrein
  • stimulering eigenaren hun panden op te knappen
Gezamenlijk met De Overmaat
  • aandacht voor hangjongeren
  • schoonmaak bedrijventerreinen door vaste ploeg SIZA
  • organiseren open bedrijvendag
  • onderzoek mogelijkheden BIZ
  • bedrijvenbijeenkomst
Heeft u ideeën of opmerkingen? Signaleert u zaken die de aandacht vragen van de Contactgroep? Laat dat dan weten via het contactformulier. Voor zaken in de openbare ruimte die om gemeentelijke actie vragen gebruikt u het meldingenformulier van de gemeente.
 

Evenementen

Er zijn op dit momenten geen stichtingsevenementen gepland.

ALLE EVENEMENTEN

Nieuws