Karakteristiek en bestemmingsplan

Karakteristiek
Bedrijventerrein IJsseloord I is halverwege de jaren tachtig ontwikkeld op de locatie van een oude steenfabriek. De steenfabriek lag destijds buiten de stad. Door ontwikkeling van de omgeving is het karakter van IJsseloord I veranderd van een buitenlocatie naar een in de stad geïntegreerde locatie. Bij de ontwikkeling van het terrein bleek er veel vraag naar bedrijfsruimte te zijn onder autobedrijven. Het terrein heeft een gemengde bedrijvigheid, beslaat zo'n 15 ha en telt zo'n 55 bedrijven, waarvan een groot deel gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw.

Bestemmingsplan
Het vigerend bestemmingsplan 'bedrijventerrein IJsseloord 1' dateert van 8 december 2011. Voor het inzien van het bestemmingsplan volgt u deze link en geeft in het zoekveld uw adres in. Bestemmingen en aanduidingen worden pas zichtbaar als er wordt ingezoomd op een klein gebied. Door met de linker muisknop in de kaart te klikken, wordt informatie zichtbaar en kunnen de voorschriften en regels bij de bestemmingen gelezen worden.