IJsseloord 1

Actuele informatie

Hier vindt u informatie over bedrijventerrein Ijsseloord 1. Wilt u weten wat er de afgelopen jaren allemaal al gerealiseerd is? Ga dan naar 'wat er al is bereikt'.

Voor 2017 is door de Bedrijventerrein Contactgroep een aantal activiteiten gepland.

Vasthouden hoog investeringsniveau
De BC monitort continu de mogelijkheden om de dreiging van terugkerende leegstand af te wenden.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Voor de verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein in de spits zorgt de afdeling verkeer van de gemeente dit jaar voor plaatsing van een kruis op de kruising met het Lange Water, zodat deze niet wordt geblokkeerd en het verkeer vanaf de Vlamoven makkelijker kan invoegen.

Verhogen aantrekkelijkheid en duurzaamheid bedrijventerrein
  • optimaliseren openbaar groen;
  • stimuleren opknappen gevels en panden;
  • formalisering aanpassing groenstrook zichtzijde Pleij;
  • deelname aan het landelijk programma Bedrijventerrein Energiepositief (BE+).

Betrokkenheid ondernemers
Heeft u ideeën of opmerkingen? Signaleert u zaken die de aandacht vragen van de Contactgroep? Laat dat dan weten via het contactformulier. Voor zaken in de openbare ruimte die om gemeentelijke actie vragen gebruikt u het meldingenformulier van de gemeente.

Evenementen

Er zijn op dit momenten geen stichtingsevenementen gepland.

ALLE EVENEMENTEN

Nieuws