Wat er al is bereikt

De Bedrijventerrein Contactgroep (BC) is sinds 2010 op Het Broek onder de vlag van de stichting actief om het bedrijventerrein een levendige, goed verzorgde en aantrekkelijke vestigingsuitstraling te geven. Waar heeft de BC zich de afgelopen jaren voor ingezet en wat is er bereikt?

Oplossing onveilige verkeerssituaties
De Bedrijventerrein Contactgroep heeft met de gemeente oplossingen besproken en doorgevoerd voor enkele verkeersknelpunten, zoals:
 • terugplaatsen haaientanden op het kruispunt Simon Stevinweg en Pieter Calandweg;
 • vernieuwing asfalt en belijning Driepoortenweg-Bruningweg;
 • gevaarlijke situaties Pieter Calandweg en Johannes Huddeweg door aan beide zijden geparkeerde auto’s, door aanbrengen parkeervakbelijning;
 • invoeren eenrichtingsverkeer Blankenweg;
 • correcte aanduiding van de beperkingen bij het viaduct aan de Driepoortenweg;
 • gevaarlijke situaties door te hoge putdeksels;
 • aanpassing gevaarlijke kruising/bocht bij de Bruningweg;
 • intensiever snoeien aanzichtplaatsen bedrijventerreinen.
Uitvoering Economische Effect Rapportage
In de zomer van 2014 is een analyse uitgevoerd naar het economisch presteren van het bedrijventerrein en welke knelpunten en aandachtspunten er zijn op het terrein (zowel in openbaar gebied als op privaat terrein). De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een rapportage. 

En verder zorgt de BC voor
 • bedrijvenbijeenkomsten;
 • monitoring van de zorgzone aan de Oude Veerweg en oplossing van daarmee gepaard gaande problemen;
 • schoonmaken van het bedrijventerrein tijdens een gezamenlijke schoonmaakactie met alle open bedrijventerreinen in Arnhem;
 • verhogen deelname aan Collectieve Surveillance;
 • contact met ROC RijnIJssel en HAN voor een betere match tussen opleidingen en wensen bedrijven en uitvoeren van projecten;
 • individuele bedrijfsbezoeken, waarbij de wensen en plannen van bedrijven in beeld worden gebracht.
Overlastsituaties melden bij gebiedsagent Het Broek
Henk Westerhof is de gebiedsagent voor bedrijventerrein en woonwijk Het Broek. Hij vraagt ondernemers om zaken die zijn aandacht vragen te melden. Henk Westerhof is bereikbaar via 0900-8844 of per e-mail henk.westerhof@gelderland-midden.politie.nl. Daarnaast houdt hij iedere dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur en iedere donderdag van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in de wijkwinkel aan de Johan de Wittlaan 301.