Karakteristiek en bestemmingsplan

Karakteristiek
Bedrijventerrein Het Broek maakt deel uit van het Industrieterrein Arnhem Noord. Aan de noordoostzijde begrenst de spoorlijn Arnhem-Zevenaar en het spooremplacement het terrein. In het westen wordt het gebied begrensd door de Dr. C. Lelyweg. Aan de zuidzijde is de begrenzing het gebied tussen de Nieuwe Havenweg en industrieterrein Kleefse Waard. Op Het Broek zijn zo'n 250 bedrijven gevestigd van gemengde aard, met de nadruk op maakindustrie.

Bestemmingsplan
Het vigerend bestemmingsplan 'bedrijventerrein Het Broek' dateert van eind 2007. Voor het inzien van het bestemmingsplan volgt u deze link en geeft in het zoekveld uw adres in. Bestemmingen en aanduidingen worden pas zichtbaar als er wordt ingezoomd op een klein gebied. Door met de linker muisknop in de kaart te klikken, wordt informatie zichtbaar en kunnen de voorschriften en regels bij de bestemmingen gelezen worden.

U vindt het volledige bestemmingsplan ook hier als pdf:
bestemmingsplan Het Broek
voorschriften bij het bestemmingsplan