Wat er al is bereikt

De Bedrijventerrein Contactgroep op De Overmaat is sinds 2010 actief om het bedrijventerrein een levendige, goed verzorgde en aantrekkelijke vestigingsuitstraling te geven. Dat dit leidt tot zichtbaar resultaat leidt geen twijfel. Op een rijtje waar de BC zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet en wat er is bereikt, veelal door goede en nauwe samenwerking met de gemeente. 

Bewegwijzering
De onlogische nummering op De Overmaat is aanleiding geweest om op het bedrijventerrein bewegwijzering te realiseren. Op 8 februari 2012 is de bewegwijzering officieel met een feestelijk tintje in gebruik genomen. In de slipstream van de terreinbewegwijzering heeft de gemeente er voor gezorgd dat op verzoek van de bedrijven de vermelding van de bedrijventerreinen De Overmaat en Rijkerswoerd op de verwijzingsborden van de hoofd aanrijroutes aangepast.

Bedrijfsbezoeken
Het grootste deel van de gevestigde bedrijven op De Overmaat is door het stichtingsbureau bezocht. Aanleiding voor de bezoeken was de introductie van een nieuwe aanbieding voor collectieve surveillance. De bedrijven is gevraagd naar plannen op hun bedrijfslocatie, wensen ten aanzien van de omgeving en belangstelling voor collectieve zaken als glasvezel, energie, zonnepanelen en surveillance. Wensen zijn, waar mogelijk, uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen
Uit de bedrijfsbezoeken kwamen veel verkeer gerelateerde wensen voor verbetering naar voren: hard rijden, hoge parkeerdruk, gevaarlijke parkeersituaties en parkeeroverlast in het weekend. Voor een groot deel is dit opgelost o.a. door parkeervakbelijning, gele strepen waar niet geparkeerd mag worden, aanpassing van de belijning bij de kruising voor ANAC/Mantel Scooters en plaatsen van extra verlichting op donkere plekken. 

Veilig, schoon en heel
Ook rondslingerend afval, overlast van hangjongeren en drugsdealers zijn bij de bedrijfsbezoeken genoemd als belangrijke aandachtspunten. Door een wijziging van de collectieve beveiliging naar collectieve surveillance wordt er nu dagelijks door de surveillanten melding gemaakt van zwerfafval en is er extra aandacht voor hangjongeren e.a.

Openbaar groen
Door enkele bedrijven is geïnvesteerd in beplanting van de groenstrook. Op de rest van het bedrijventerrein is het openbaar groen verwijderd en gras ingezaaid. De zorgt voor een frisse en opgeruimde uitstraling en maakt onderhoud eenvoudiger. 

Pilot camerabewaking
In 2015 zijn de bedrijven opgeroepen mee te doen aan een pilot camerabewaking op het bedrijventerrein. De positieve reacties hebben ertoe geleid dat subsidieaanvragen bij het Fonds Veilig Ondernemen van de gemeente Arnhem konden worden ingediend. Wat wij niet wisten is dat gelijktijdig door de gemeente werd gewerkt aan een nieuw beleidskader voor privacyvraagstukken. Begin juni heeft de gemeenteraad besloten dat het beleid voor het vastleggen van data ‘nee, tenzij’ is. Daarmee werd het cameraproject een ‘mission impossible’ en is het voortijdig beëindigd.