De Overmaat

Actuele informatie

Hier vindt u informatie over bedrijventerrein De Overmaat. Wilt u weten wat er de afgelopen jaren allemaal al gerealiseerd is? Ga dan naar 'wat er al is bereikt'.

Vorig jaar is een organisatorische samenwerking aangegaan met bedrijventerrein Rijkerswoerd. Logisch, de terreinen liggen dicht bij elkaar en veel van de problematiek speelt op beide terreinen. Natuurlijk blijven De Overmaat en Rijkerswoerd wel zelfstandige bedrijventerreinen. 

Voor 2016 is door de Bedrijventerrein Contactgroep een aantal activiteiten gepland.

Verkeersmaatregelen
  • afronding verkeersmaatregelen, waaronder de afsluiting van de doorgang bij Esso gedurende nacht
  • monitoring en waar nodig verbetering van de uitgevoerde maatregelen
Bedrijfsbezoeken
  • uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij niet bezochte bedrijven in 2012/2013
Gezamenlijk met Rijkerswoerd
  • aandacht voor hangjongeren
  • schoonmaak bedrijventerreinen door vaste ploeg SIZA
  • organiseren open bedrijvendag
  • onderzoek mogelijkheden BIZ
  • bedrijvenbijeenkomst

Heeft u ideeën of opmerkingen? Signaleert u zaken die de aandacht vragen van de Contactgroep? Laat dat dan weten via het contactformulier. Voor zaken in de openbare ruimte die om gemeentelijke actie vragen gebruikt u het meldingenformulier van de gemeente.

Evenementen

Er zijn op dit momenten geen stichtingsevenementen gepland.

ALLE EVENEMENTEN

Nieuws