Bakenhof

Actuele informatie

Bedrijventerrein Bakenhof heeft zich begin 2015 ten doel gesteld het milieuvriendelijkste open bedrijventerrein van Arnhem te worden. Bedrijventerrein Contactgroep Bakenhof werkt hier hard aan en zoekt daartoe o.a. samenwerking met de HAN.

De maatregelen
Om binnen een redelijke termijn resultaat te boeken is een aantal maatregelen benoemd die redelijk eenvoudig realiseerbaar zijn:
  • openbare verlichting door middel van LED met sensoren;
  • openbaar elektrisch oplaadpunt;
  • cameratoezicht op zonne-energie;
  • WIFI op zonne-energie;
  • (advisering over) milieuvriendelijk wagenpark van gevestigde bedrijven;
  • inzet zonne-energie bij bedrijven;
  • informatiezuil bij de entree van het terrein met LED-verlichting op zonne-energie;
  • gezamenlijke afvalinzameling.
Stand van zaken
Het openbare laadpunt voor elektrische auto's is eind 2015 gerealiseerd. De vervanging van de openbare verlichting door LED is in 2016 gebeurd. Op 6 juli is de reclamezuil bij de entree van het bedrijventerrein feestelijk in gebruik genomen.

En verder
Heeft de Bedrijventerrein Contactgroep uitgesproken dat de bedrijven individueel aan zet zijn om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Vakdeskundigen gevestigd op het bedrijventerrein worden bijvoorbeeld gevraagd om een voorstel voor LED-verlichting bij de bedrijven uit te werken en daarin de voordelen van collectieve realisatie te verwerken.

De cohesie op het bedrijventerrein
De cohesie op het bedrijventerrein is goed. Toch zou dit nog beter kunnen en is ook noodzakelijk om het draagvlak voor realisatie van de ambities te vergroten. Een groepje studenten van de HAN heeft vlak voor de zomer een opdracht afgerond met de vraag 'welke stappen moeten worden gezet, om door eendrachtige en doelgericht samenwerking, het milieuvriendelijkste open bedrijventerrein van Arnhem te worden'. Het adviesrapport kunt u hier downloaden.

Ideeën of opmerkingen?
Signaleert u zaken die de aandacht vragen van de Bedrijventerrein Contactgroep? Laat dat dan weten via het contactformulier. Voor zaken in de openbare ruimte die om gemeentelijke actie vragen gebruikt u het meldingenformulier van de gemeente.

Evenementen

Er zijn op dit momenten geen stichtingsevenementen gepland.

ALLE EVENEMENTEN

Nieuws